WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

OFERUJEMY SZEROKI WACHLARZ USŁUG ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE STATUTOWYCH CELÓW FUNDACJI.

DORADZTWO

#Audyty organizacji i projektów #Badania ilościowe i jakościowe #Badania typu desk research #Panele eksperckie #Analizy społeczno – ekonomiczne w obszarach tematycznych związanych z celami statutowymi Fundacji #Plany rozwoju terytorialnego (strategie i programy) w ujęciu lokalnym i sektorowym

PROJEKTY

#Kompleksowa obsługa projektów europejskich w wymiarze krajowym i międzynarodowym – facylitacja, przygotowanie, aplikowanie, zarządzanie, rozliczanie, ewaluacja #Tworzenie i zarządzanie partnerstwami projektowymi #Ewaluacje ex-ante, on-going i ex-post #Analizy możliwości i wrażliwości #Studia Wykonalności #Biznes Plany

FACYLITACJA

#Tworzenie, animacja, brokering partnerstw i klastrów #Konsultacje społeczne #Współpraca transgraniczna #Wizyty studyjne i misje gospodarcze #Warsztaty kreatywne #Gry terenowe i miejskie (questing)

SZKOLENIA

#Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów szkoleniowych, jak również zindywidualizowanych szkoleń dla różnorodnych grup uczestników #Współpracujemy z licznym gronem trenerów, coach’ów i moderatorów, co pozwala nam na profesjonalne dostarczenie usług szkoleniowych w szerokim spektrum tematycznym

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

#Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie stronami, serwisami, portalami i aplikacjami internetowymi #Kreacja, projektowanie, edycja i zarządzanie zawartością stron internetowych #E-learning #Copywriting #Marketing w mediach społecznościowych

WYDAWNICTWO i TŁUMACZENIA

#Redakcja, skład i druk publikacji twardych #Edycja treści i publikacji on-line #Tłumaczenia techniczne i ekonomiczne #Tematyczna i kontekstowa weryfikacja tłumaczeń #Obsługa szkoleń, konferencji i wydarzeń – tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne