KLUCZOWE DOMENY DZIAŁALNOŚCI

Wielokierunkowe i dynamicznie zmieniające się wyzwania współczesnego świata wymagają odważnych lecz zarazem głęboko przemyślanych rozwiązań, których to projektowanie, promocja i wdrażanie stanowi kluczowy obszar naszych zainteresowań.

MONTAŻ FINANSOWY

Wsparcie w zakresie identyfikacji i montażu źródeł finansowania projektów ze środków funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Więcej…

INTERNACJONALIZACJA

Platforma kojarzenia partnerów i facylitacji projektów współpracy transgranicznej w ramach programów INTERREG i INTERREG NEXT.

Więcej…

DOCTOR PROJECT

System wsparcia, mentoringu i pomocy technicznej we wszystkich fazach przygotowania, realizacji i ewaluacji projektów i usług rozwojowych.

Więcej…

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU