BUTIK KONSULTINGOWY

 • Audyty organizacji i projektów,
 • Badania ilościowe i jakościowe,
 • Badania typu desk research,
 • Ewaluacje ex-ante, on-going i ex-post,
 • Analizy możliwości i wrażliwości,
 • Studia Wykonalności,
 • Biznes Plany,
 • Analizy społeczno – ekonomiczne w obszarach tematycznych związanych z celami statutowymi Fundacji,
 • Planowanie rozwoju terytorialnego – strategie i programy rozwoju w ujęciu lokalnym i sektorowym,
 • Konsultacje społeczne,
 • Tworzenie i zarządzanie partnerstwami międzysektorowymi i międzynarodowymi,
 • Współpraca transgraniczna,
 • Wizyty studyjne i misje gospodarcze,
 • Warsztaty kreatywne,
 • Panele eksperckie,
 • Kompleksowa obsługa projektów europejskich w wymiarze krajowym i transgranicznym – przygotowanie, aplikowanie, zarządzanie, rozliczanie, ewaluacja.