Prezentacja pt. „Las a stabilność klimatu”

Strona prezentacji

Szanowni Państwo,

Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego właśnie kończy realizację Projektu pt. „Las a stabilność klimatu”, finansowanego w ramach w ramach konkursu mikrograntów „Zmiany klimatu – zmiana nastawienia” organizowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Niemen (umowa dotacji nr 543/2015/Wn50/EE-kn/D) współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu było podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu działalności człowieka na środowisko i zmiany klimatyczne oraz aktywizacja w obszarze dostosowania gospodarki leśnej do zmian klimatu. Grupą docelową projektu była młodzież szkolna z terenu Województwa Podlaskiego. Uczestnicy projektu uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na terenie Nadleśnictwa Czarna Białostocka.

Poniżej zamieszczamy link do opracowanej prezentacji poświęconej wpływowi lasu i gospodarki leśnej na zasoby wody. Prezentacja ta -po darmowym pobraniu – może być wykorzystywana na potrzeby prowadzenia zajęć przyrodniczych z uczniami szkół podstawowych Województwa Podlaskiego.

Mamy nadzieję, że będzie ona przydatna w Państwa pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami Państwa szkoły.

DO POBRANIA: Prezentacja pt. „Las a stabilność klimatu”

logo_nfosigw